ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้