ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมเปิดงาน
ในวันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าคณะฯ โดยพร้อมเพรียงกันคะ

แชร์ข่าวนี้