ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html

Download ไฟล์เอกสารโครงการ : 

แชร์ข่าวนี้