ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรมองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

แชร์ข่าวนี้