ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยดังนี้

1. จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ

2. โครงการบ่มเพาะ

3. แผนที่มารวย

4. กำหนดการบ่มเพาะ

5. แบบฟอร์ม – ตอบรับเข้าร่วมบ่มเพาะ (pdf)

   แบบฟอร์ม – ตอบรับเข้าร่วมบ่มเพาะ (docx)

6. แบบฟอร์ม – concept paper (pdf)

   แบบฟอร์ม – concept paper (doc)

7. ที่พักใกล้เคียงโรงแรมมารวย

แชร์ข่าวนี้