ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

 

แชร์ข่าวนี้