ข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้ปลาสวยงาม

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN’s Cultural 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัย นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสภาพจริง ตลอดจนเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะทางการเกษตร และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยจะจัดแข่งขันในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

แชร์ข่าวนี้