ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรม เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยในยุค 4.0 Plus

ขอเชิญอบรม เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยในยุค 4.0 Plus

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญอบรม เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยในยุค 4.0 Plus ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถส่งแบบตอบเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทาง nsawad@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มเข้าอบรม

 

 

แชร์ข่าวนี้