ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรม “คลินิกวิจัย”

ขอเชิญอบรม “คลินิกวิจัย”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกวิจัย”
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560
(นักวิจัยที่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 เตรียมหัวข้อเสนอโครงการวิจัยมาพร้อม)

สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม  2560

แชร์ข่าวนี้