ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ได้นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสามารถส่งแบบเสนอกิจกรรมฯได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้าคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<<<<

แชร์ข่าวนี้