ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6 PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติแลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.psued.org 

แชร์ข่าวนี้