ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” ทางมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th/

แชร์ข่าวนี้