ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเด็กประจำปีนี้ไว้ว่า

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

แชร์ข่าวนี้