ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560”

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560”

สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” Thailand research expo 2017 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยสามารถลงทะเบีนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 13 ส.ค.60

แชร์ข่าวนี้