ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณ

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ผศ.จักรกฤษณ์ รักษ์พาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้