ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร ” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับผลงานทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม สมัครและลงทะเบียนได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/ 

แชร์ข่าวนี้