ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการประชุมสมัยสามัย ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้