ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมรับฟังบรรยายพร้อม “การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมรับฟังบรรยายพร้อม “การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน”

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งการที่นักศึกษาจะได้งานขึ้นอยู่กับการถูกเรียกสัมภาษณ์ แลการถูกเรียกสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับเรซูเม่ ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพร้อม Workshop “การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน” ขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

 

แชร์ข่าวนี้