ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) เพื่อชิงทุนการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

DOWNLOAD : 

แชร์ข่าวนี้