ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ส่งประวัติเพื่อขอรับทุน ในโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ

ขอเชิญชวน ส่งประวัติเพื่อขอรับทุน ในโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ

สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

DOWNLOAD ใบสมัคร >>>> 

 

แชร์ข่าวนี้