ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Download ประกาศ 

แชร์ข่าวนี้