ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

ขยายเวลารับสมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตในจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

โดยสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://idtech.bru.ac.th/design-award2019/

แชร์ข่าวนี้