ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครรอบโควตา 62

ขยายเวลารับสมัครรอบโควตา 62

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลารับสมัครรอบโควตา 62 ซึ่งเป็นรอบที่พิเศษมากๆ ที่มีการสมัคร สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว ในวันเดียว (มีที่เรียนได้เลย)

โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะมีอาจารย์รอรับสัมภาษณ์เลย ขอให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม ดังนี้

  1. ใบสมัคร เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใย ปพ.1)
  3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    ค่าใช้จ่าย ในวันรายงานตัว

    ค่าใช้จ่าย ในวันรายงานตัว

แชร์ข่าวนี้