ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนพาเหรด นักกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานพิธีเปิด กีฬาภายในม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

แชร์ข่าวนี้