ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงาน กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2562  ให้กับนักศึกษาแต่ละคณะ ได้สร้างความสามัคคี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน มีน้ำใจเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน

โดยในระหว่าง วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง  และโดมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และพิธีเปิด ในช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2562 กำหนดการพิธีเปิด – ปิด

กีฬา ม่วง-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 45

พิธีเปิด กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

การแข่งขันทีมเชียร์ลีดเดอร์ กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

แชร์ข่าวนี้