ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดอบรม IT สำหรับนักศึกษาปี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ณวัตปัญญา ตึก 17

แชร์ข่าวนี้