ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบทั่วไป

กำหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

แชร์ข่าวนี้