ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบปลายภาค กศ.บป

กำหนดสอบปลายภาค นักศึกษา กศ.บป.

กำหนดสอบปลายภาค นักศึกษา กศ.บป.

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เตรียมตัวให้พร้อมนะค่ะ เพื่ออนาคต

 

แชร์ข่าวนี้