ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 เป็นสัปดาห์แห่งการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อเป็นการสอบทบทวนความรู้ ให้กับนักศึกษา

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

แชร์ข่าวนี้