ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ปี 2560 โดยกำหนดวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และเริ่มการเรียนการสอนเป็นวันแรก

แชร์ข่าวนี้