ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดลงทะเบียนเรียน สำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ดำเนินการเริ่มลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560

1.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2560 (ด่วนที่สุด)
– นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (เข้าศึกษาปี 2557) ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
– นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 (กรณีที่ ชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้ลงฝึกงาน) สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

แชร์ข่าวนี้