ข่าวประชาสัมพันธ์

ตักบาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัมย์

กำหนดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการกำหนดวันเวลา ดังนี้

พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้