ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ชี้แนะ การปฏิบัติตนในสถานประกอบการณ์ และให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าวนี้