ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เวลา 07.00 น.

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 

แชร์ข่าวนี้