ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2560

วันเปิดภาคการศึกษา และเริ่มเรียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

  • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และลงทะเบียนการเพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน
  • วันที่ 7-24 สิงหาคม 2560
  • Download ปฏิทินการศึกษา >>>> carlendar60p

แชร์ข่าวนี้