ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.

กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.

วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด >>>  carlendar59

 

แชร์ข่าวนี้