ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา

กำหนดถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาติดต่อถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษาในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 1

 

แชร์ข่าวนี้