ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ : อธิการบดีพบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายที่จะให้นักศึกษาทุกชั้นปีพบอธิการบดี และคณผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบนโยบายในเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งกาย ความประพฤติ สวัสดิการ ฯลฯ จึงขอเชิญนักศึกษาทุกคน เข้าพบอธิการบดีในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 17 มกราคม และ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

กำหนดการ

แชร์ข่าวนี้