ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ พบนักศึกษา

กำหนดการอธิการบดีพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 3 และ 4

กำหนดการอธิการบดีพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 3 และ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.

– นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้