ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

แชร์ข่าวนี้