ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2561

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2/2561

แชร์ข่าวนี้