ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกาย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การแต่งกาย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดให้แต่งกาย ด้วยชุดนักศึกษา (ไม่ติดตราพระราชลัญจกร)

-นักศึกษาหญิงชุดนักศึกษากระโปรงทรงพีท

-นักศึกษาหญิงรวบผมติดเน็ทให้เรียบร้อย

แชร์ข่าวนี้