ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

201811291143

แชร์ข่าวนี้