ข่าวประชาสัมพันธ์

research statistics

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิจัย

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิจัย รุ่น 1” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โดยรับสมัครจำนวนจำกัด เพียงคณะละ 2 คนเท่านั้น ซึ่งมีค่าลงทะเบียนเพียง 200 บาท สามารถส่งรายชื่อได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

 

แชร์ข่าวนี้