ข่าวประชาสัมพันธ์

“การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน”

“การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพร้อม Workshop “การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติ คุณดิฐพงศ์ ประเสริฐไฟฑูรย์ ตัวแทนบริษัทจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งการที่นักศึกษาจะได้งานขึ้นอยู่กับการถูกเรียกสัมภาษณ์ และการถูกเรียกสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับเรซูเม่ โดยวิทยากรจะมาแนะนำเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน เคล็ดลับการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อที่ดีที่สุด ที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน การวิเคราะห์ตนเองว่ามีความสามารถซ่อนเร้นอะไร และเหมาะสมกับงานประเภทไหน ต่อไป

แชร์ข่าวนี้