ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร”

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ขอสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร” ในวันที่ 1  เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรโดย ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

 

แชร์ข่าวนี้