ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการท้าทายไทย

การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการท้าทายไทย  โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”

ดาวน์โหลด>>>>>> แบบฟอร์มเสนอโครงการท้าทายไทย

ดาวน์โหลด>>>>>> แบบฟอร์มเสนอโครงการท้าทายไทย

ดาวน์โหลด>>>>>> ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยด้านเกษตรกรรม

แชร์ข่าวนี้