ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดออกแบบ “Thailand Local Tourism Design Awards 2017”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “Thailand Local Tourism Design Awards 2017” หัวข้อ “ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,00,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไป บริษัท และกลุ่มชุมชน ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

รูปแบบการประกวด
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกชุมชนท่องเที่ยวใน 8 แอ่งท่องเที่ยวมาพัฒนาต่อยอด โดยนำเสนอ Design Story ที่มา แนวคิด และกลยุทย์การออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาด (Design to Market Strategy) พร้อมทั้งระบุที่มาของวัสดุชุมชนที่เลือกใช้ และโมเดลต้นทุนสินค้า 1 หน่วย โดยต้องระบุรายได้ (Profit) ที่ชุมชนจะได้รับจากการขายสินค้าและบริการ 1 หน่วย พร้อมพัฒนาสื่อการขาย (Brochure และ VDO ads)

แชร์ข่าวนี้