ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Inforgraphic และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Inforgraphic และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Inforgraphic และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติดฯ ได้ที่ www.facebook.com/Oncbcontest2017 หรือ www.oncb.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<<

 

แชร์ข่าวนี้