ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

1. ระยะเวลาและคณะที่เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 6 –7 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประมาณ 1,500 คน)
1.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ (ประมาณ 1,500 คน)
2. สถานที่ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. สถานที่ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ บริเวณถนนหน้าอาคาร 26 (รับรายงานตัวระหว่างเวลา
07.00 – 08.00 น.)
4. สถานที่พัก นักศึกษาจะต้องหาที่พักเอง เนื่องจากจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย
(ทั้งเดือนพฤษภาคม 2562 : สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562)
5. การเตรียมตัว
5.1 ในวันรับรายงานตัวปฐมนิเทศ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ระบุเป็นค่าปฐมนิเทศนักศึกษา (จำนวน 800 บาท) มาด้วย เพื่อขอรับอุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้
5.2 ในวันปฐมนิเทศวันแรกที่มารายงานตัว ให้ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม หรือชุดนักศึกษาใหม่ปี 1 ของมหาวิทยาลัยก็ได้ (แต่ยังไม่ต้องซื้อเครื่องหมายต่างๆ : มหาวิทยาลัยจะมอบให้ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร)
5.3 ชุดลำลอง ต้องเป็นกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ (นักศึกษาหญิงไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าร่วมกิจกรรม)
5.4 ในกิจกรรมพิธี “สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ให้สวมเสื้อสีขาว
5.5 ยารักษาโรค (กรณีที่มีโรคประจำตัว)
5.6 ผู้ที่รับประทานอาหารเจ มุสลิม หรือลัทธิอื่น มีอาหารจำหน่ายที่ร้านต้นข้าว (อยู่บริเวณด้านข้างหอพักราชพฤกษ์ 1 และ ราชพฤกษ์ 2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0 4461 1221 ต่อ 7800, 8200 หรือ
น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 06 2915 4153, อ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หน.งานกิจกรรม
06 2915 5153, สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน 09 4291 6153, นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ 09 5617 1908 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน

 

แชร์ข่าวนี้